Ewa Bednarczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Uczy od 2002 roku. Jest egzaminatorem maturalnym OKE. Nagrodzona w 2016 roku za wybitne osiągnięcia dla warszawskiej oświaty.
Niespełnione marzenia o aktorstwie realizowała prowadząc przez 15 lat amatorski teatr Tespis.
Uważa, że wszystko, czego może brakować w życiu można odnaleźć w literaturze.
Uwielbia realizm Prusa, magię świata Marqueza, absurd Mrożka i światy prozy Myśliwskiego.

Agnieszka Duraczyńska-Sosnowska

Magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

egzaminatorka maturalna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

nauczycielka laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

nauczycielka uczniów, którzy zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach na najlepszą pracę maturalną oraz najlepszą maturalną interpretację utworu lirycznego;

organizatorka, współorganizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu wyjazdowych sesji humanistycznych (literackich i filmowych);

wielokrotnie nagradzana i wyróżniana (m.in.: nagrody Kuratora Oświaty w Warszawie „za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej” oraz dyplomy Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego „za wieloletnie, systematyczne i owocne przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie, wspieranie oraz rozwijanie ich predyspozycji i zainteresowań humanistycznych”);

miłośniczka podróży raczej w czasie niż w przestrzeni, wielbicielka literatury, zwłaszcza Marcela Prousta, Jerzego Stempowskiego i Witolda Gombrowicza (ale nie pogardzi też dobrą powieścią kryminalną);

pasjonuje się również kulturą żydowską, lubi muzykę barokową.

Zygmunt Kawecki

Jestem nauczycielem dyplomowanym, który od 1990 roku uczy z pasją w szkołach ponadgimnazjalnych przedsiębiorczości, ekonomii i języka angielskiego.

Wielu moich uczniów zostało laureatami lub finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Bankach czy Olimpiady z Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Oprócz tego jestem  głównym organizatorem i założycielem dorocznego wydarzenia ekonomicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nazywanego Poligonem Przedsiębiorczości.

Magdalena Kropidłowska

Języki obce to jej największa pasja i chciałaby nią zarazić swoich uczniów. W liceum dwukrotnie była finalistką olimpiady z łaciny. Ukończyła Lingwistykę Stosowaną z jęz. hiszpańskim i angielskim, jednocześnie ucząc się kolejnych języków. Uwielbia podróże, najbardziej te nie do końca zorganizowane, spontaniczne, podczas których można poznać nowych ludzi, nowy krajobraz (studiowała również Architekturę krajobrazu), nowe potrawy i nauczyć się nowych słówek czy zwrotów (spaczenie zawodowe ;)).

Stanisław Lenard

Jestem absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem w 1987 roku. W zawodzie nauczyciela zacząłem pracować jeszcze jako student, w 1985 roku. Od początku uczyłem Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w warszawskich oraz podwarszawskich liceach ogólnokształcących. Od 1995 roku pracuję również w szkolnictwie średnim dla dorosłych. Dbając o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych kończyłem różne kursy z zakresu dydaktyki nauczania historii oraz uzyskałem różne specjalności zawodowe. I tak:

– od 1995 roku jestem egzaminatorem Etapu Wojewódzkiego Olimpiady Historycznej w Warszawie;

– od 1996 roku należę do Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego;

– od 2001 roku jestem rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu opiniowania podręczników z historii od strony dydaktycznej;

– od 2001 roku jestem egzaminatorem maturalnym z Historii, a od 2002 roku egzaminatorem maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie; oprócz tego sprawuję od 2005 roku funkcję przewodniczącego jednego z zespołów sprawdzających pisemny egzamin dojrzałości z Wiedzy o Społeczeństwie;

– jestem autorem artykułów o tematyce dydaktycznej, poradników dla nauczycieli oraz zestawów źródeł z historii wraz z propozycjami ćwiczeń;

– prowadzę szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania źródeł historycznych oraz różnorakich pomocy dydaktycznych na lekcjach historii i wos-u;

W życiu prywatnym interesuję się filmem polskim i włoskim po II wojnie światowej, lubię literaturę piękną zachodnioeuropejską i współczesną prozę polską, czytam książki z dziedziny psychologii społecznej oraz zmian cywilizacyjnych we współczesnym świecie, czytam biografie i wspomnienia. Z muzyki najbardziej lubię rocka i białego bluesa, uwielbiam malarstwo historyczne, impresjonizm, postimpresjonizm i realizm. Z historii najbardziej pociąga mnie tematyka Europy i Polski w dobie wojny trzydziestoletniej oraz czasy Polski Ludowej.

Wolny czas spędzam wylegując się na nadmorskiej plaży ( koniecznie polskiej!), czytając książki lub gazety. Bardzo smakują mi lody owocowe i kurczak z rożna, a ze słodyczy chałwa waniliowa. W wolnych chwilach piszę, latem robię przetwory owocowe, prasuję i sprzątam…

Stanisław B. Lenard