home
home
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM Drukuj
Kandydatów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 22 841-15-45

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Informacje dla Kandydatów do Gimnazjum

Wymagane dokumenty dla Kandydatów, którzy chcą zostać przyjęci do klas pierwszych Gimnazjum:

  • świadectwo lub kopia ukończenia V klasy szkoły podstawowej
  • wykaz ocen z półrocza VI klasy (poświadczone przez szkołę)
  • podanie z prośbą o przyjęcie do gimnazjum
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

Dla naszej szkoły dobro ucznia jest wartością najwyższą, dlatego zobowiązujemy się do:
  • podmiotowego traktowania każdego wychowanka
  • rzetelnego i efektywnego kształcenia uczniów w klimacie bezpieczeństwa psychicznego, życzliwości i akceptacji.

Szkoła zapewnia:
- autorski program nauczania,
- naukę języka angielskiego w wymiarze czterech godzin tygodniowo,
- naukę języka niemieckiego,  francuskiego lub hiszpańskiego (3 godziny tygodniowo),
- naukę informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej (bezprzewodowy internet w szkole),
- możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, plastyczne,  kultura antyczna, historia sztuki, filozofia),
- różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
- w  przypadku  powstania  zaległości  wynikających  z  powodów  niezawinionych  przez ucznia (np. choroba)  możliwość  indywidualnej pomocy  ze  strony  każdego  z  nauczycieli w ramach tzw. konsultacji,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych,
- świetną lokalizację (obok Łazienek),  doskonałe warunki lokalowe,  ochronę

oraz umożliwia udział w:
- obozach letnich  (obóz  integracyjny dla nowo przyjętych  uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.),
- obozie narciarskim organizowanym podczas ferii zimowych,
- wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów,
- naukowych  wyjazdowych  sesjach  literackich,  filmowych,  historycznych  oraz  matematycznych,
- rejsach  morskich .

Szkoła zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i ma uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony.

 

Zapraszamy również do Liceum