home
home
Informacje o szkole Drukuj
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

 

Dla naszej szkoły dobro ucznia jest wartością najwyższą, dlatego zobowiązujemy się do:
 • podmiotowego traktowania każdego wychowanka
 • rzetelnego i efektywnego kształcenia uczniów w klimacie bezpieczeństwa psychicznego, życzliwości i akceptacji.Szkoła zapewnia:
 • doskonałe warunki lokalowe
 • wyśmienitą kadrę
 • atrakcyjny program wychowawczy
 • 5 godziny tygodniowo nauki języka angielskiego
 • 5 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego/francuskiego/hiszpańskiego
 • naukę informatyki w nowoczesnej pracowni internetowej
 • możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, plastyczne, kultury antycznej, historia sztuki, psychologia)
 • różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic)
 • w przypadku powstania zaległości wynikających z powodów niezawinionych przez ucznia (np. choroba) możliwość indywidualnej pomocy ze strony każdego z nauczycieli w ramach tzw. konsultacji
 • stypendia dla uczniów najzdolniejszych
 • opiekę psychologa
oraz umożliwia udział w:
 • obozach letnich (obóz integracyjny dla nowo przyjętych uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.)
 • obozie narciarskim (tzw. biała szkoła)
 • wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów
 • wyjazdowych naukowych sesjach matematycznych oraz filmowych
 • rejsach morskich

Szkoła zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i ma uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony

Zobacz film o naszej szkole:
Powrót do: STRONA GŁÓWNA