Agnieszka Sosnowska

Magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

– egzaminatorka maturalna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, od wielu lat powoływana na stanowisko weryfikatorki i kontrolerki podczas sprawdzania prac maturalnych;

– nauczycielka laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

– nauczycielka uczniów, którzy zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach na najlepszą pracę maturalną oraz najlepszą maturalną interpretację utworu lirycznego;

– organizatorka, współorganizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu wyjazdowych sesji humanistycznych (literackich i filmowych), które od lat 90. stanowią wizytówkę naszej szkoły;

– czterokrotnie wyróżniona nagrodą Kuratora Oświaty w Warszawie „za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej”;

– dwukrotnie wyróżniona dyplomem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w 2005 roku – z okazji XXXV OLIJP, oraz w 2010 roku – tzw. „złoty dyplom” z okazji jubileuszowej, XL OLiJP) „za wieloletnie, systematyczne i owocne przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie, wspieranie oraz rozwijanie ich predyspozycji i zainteresowań humanistycznych”.