Rejsy organizowane są co roku przez Dyrektora Autorskiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 42 Wojciecha Zientarskiego.

Rejsy