Kandydaci

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

WIOSNA 2021

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na egzamin wstępny do naszego Liceum przyjmujemy do końca marca.

Powyższy termin jest NIEPRZEKRACZALNY!!!

Po tym terminie listy kandydatów zostaną zamknięte.

Z poważaniem,
Zespół Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

Zainteresowanych egzaminem prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem szkoły pod  nr. 538-316-323 i 22 8411545 lub drogą mailową: sekretariat@alon42.waw.pl

Szkoła zapewnia:
– autorski program nauczania,
– naukę języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo,
– naukę języka niemieckiego,  francuskiego lub hiszpańskiego (5 godzin tygodniowo),
– naukę informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej (bezprzewodowy internet w szkole),
– możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, koło teatralne, plastyczne,  kultura antyczna, historia sztuki, filozofia),
– różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
– w  przypadku  powstania  zaległości  wynikających  z  powodów  niezawinionych  przez ucznia (np. choroba)  możliwość  indywidualnej pomocy  ze  strony  każdego  z  nauczycieli w ramach tzw. konsultacji,
– stypendia dla uczniów najzdolniejszych,
– świetną lokalizację (obok Łazienek),  doskonałe warunki lokalowe,  ochronę

 

Szkoła umożliwia udział w:
– obozach letnich  (obóz  integracyjny dla nowo przyjętych  uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.),
– obozie narciarskim organizowanym podczas ferii zimowych,
– wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów,
– naukowych  wyjazdowych  sesjach  literackich,  filmowych,  historycznych  oraz  matematycznych,
– rejsach  morskich .

Wymagane dokumenty dla Kandydatów, którzy chcą zostać przyjęci do klas pierwszych Liceum:

– świadectwo lub kopia świadectwa ukończenia VII klasy

– wykaz ocen semestralnych z 1. półrocza klasy VIII

– podanie z prośbą o przyjęcie do liceum