O szkole

Dla naszej szkoły dobro ucznia jest wartością najwyższą, dlatego zobowiązujemy się do:

  • podmiotowego traktowania każdego wychowanka
  • rzetelnego i efektywnego kształcenia uczniów w klimacie bezpieczeństwa psychicznego, życzliwości i akceptacji.

Szkoła zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i ma uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony.

Podejmij dobrą decyzję i ucz się w Autorskim Liceum Ogólnokształcącym nr 42 w Warszawie!

Szkoła zapewnia:

N

doskonałe warunki lokalowe

N

5 godzin tygodniowo nauki języka angielskiego

N

możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, plastyczne, kultury antycznej, historia sztuki, psychologia)

N

stypendia dla uczniów najzdolniejszych

N

wyśmienitą kadrę

N

5 godzin tygodniowo nauki języka niemieckiego/francuskiego/hiszpańskiego

N

różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobic)

N

opiekę psychologa

N

atrakcyjny program wychowawczy

N

naukę informatyki w nowoczesnej pracowni internetowej

N

w przypadku powstania zaległości wynikających z powodów niezawinionych przez ucznia (np. choroba) możliwość indywidualnej pomocy ze strony każdego z nauczycieli w ramach tzw. konsultacji

oraz umożliwia udział w:

N

wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów

N

obozie narciarskim (tzw. biała szkoła)

N

wyjazdowych naukowych sesjach matematycznych oraz filmowych

N

rejsach morskich

N

obozach letnich (obóz integracyjny dla nowo przyjętych uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.)