Oferta dla kandydatów do liceum

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

WIOSNA 2022

Serdecznie zapraszamy na zebranie informacyjne dla kandydatów do liceum.

Odbędzie się ono w sobotę 19 marca o godz. 10.00.

Będzie to doskonała okazja do bliższego poznania naszej szkoły oraz wszystkich nauczycieli.

Egzaminy wstępne do naszej szkoły odbędą się w dniach 8 – 10 kwietnia 2022 r.

Zainteresowanych egzaminem prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem szkoły pod  nr. 538-316-323 i 22 8411545 lub drogą mailową: sekretariat@alon42.waw.pl

Szkoła zapewnia:
– autorski program nauczania,
– naukę języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo,
– naukę języka niemieckiego,  francuskiego lub hiszpańskiego (5 godzin tygodniowo),
– naukę informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej (bezprzewodowy internet w szkole),
– możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, koło teatralne, plastyczne,  kultura antyczna, historia sztuki, filozofia),
– różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
– w  przypadku  powstania  zaległości  wynikających  z  powodów  niezawinionych  przez ucznia (np. choroba)  możliwość  indywidualnej pomocy  ze  strony  każdego  z  nauczycieli w ramach tzw. konsultacji,
– stypendia dla uczniów najzdolniejszych,
– świetną lokalizację (obok Łazienek),  doskonałe warunki lokalowe,  ochronę

 

 Szkoła umożliwia udział w:
– obozach letnich  (obóz  integracyjny dla nowo przyjętych  uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.),
– obozie narciarskim organizowanym podczas ferii zimowych,
– wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów,
– naukowych  wyjazdowych  sesjach  literackich,  filmowych,  historycznych  oraz  matematycznych,
– rejsach  morskich .

Wymagane dokumenty dla Kandydatów, którzy chcą zostać przyjęci do klas pierwszych Liceum:

– świadectwo lub kopia świadectwa ukończenia VII klasy

– wykaz ocen semestralnych z 1. półrocza klasy VIII

– podanie z prośbą o przyjęcie do liceum