Wycieczka do Krakowa

Wyjazdy do Krakowa stanowią od wielu lat stały punkt w kalendarzu roku szkolnego naszej szkoły. Udział w tych wycieczkach biorą uczniowie klas maturalnych i udział w nich traktujemy jako obligatoryjny. Odbywają się one zwykle w drugiej połowie września i trwają trzy dni. Maturzyści są wówczas po lekturze „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz wielu innych utworów literatury okresu Młodej Polski i mogą dokonać swoistej konfrontacji swojej wiedzy i wyobrażenia czasów młodopolskich z tymi miejscami Krakowa, które bezpośrednio związane są z postaciami autorów i zdarzeń znanych z literatury.

Wycieczka krakowska ma swoje elementy – to oczywiście Kazimierz i zwiedzanie Starej Synagogi, służące poznaniu najważniejszych cech kultury żydowskiej na ziemiach polskich; Galeria malarstwa polskiego w Sukiennicach, zawierająca wiele obrazów i rzeźb, które powstały w czasach Młodej Polski; Panteon bohaterów narodowych w kościele o.o. paulinów na Skałce, czy też Teatr Miejski w Krakowie im. Juliusza Słowackiego, w którym odbyła się prapremiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Bardzo ważnym punktem wycieczki jest też „Rydlówka”, w której w 1901 roku odbyło się słynne wesele Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla, oraz Katedra na Wawelu – zwłaszcza Krypta św. Leonarda, w której mieszczą się groby wybitnych Polaków, w tym wielu polskich władców. Także kościół franciszkanów, w którym mieszczą się witraże Stanisława Wyspiańskiego, gmach Towarzystwa Lekarskiego, Collegium Maius i Kamienica Szołayskich, w której organizowane są wystawy poświęcone czasom Młodej Polski oraz Muzeum Narodowe, od lat organizujące wystawy nawiązujące do historii polskiej kultury.

Całość uzupełniana jest spacerem po Starym Mieście, aby zapoznać młodzież z ważnymi pomnikami i budynkami znajdującymi się w obrębie krakowskiej Starówki – np. Barbakan, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła, czy pomnik Piotra Skargi.

Wycieczka trwa trzy dni, jej program jest bardzo obfity, ale nie brakuje też czasu wolnego, kiedy to uczniowie naszej szkoły mogą samodzielnie poznać miasto podczas pieszych wędrówek po uliczkach staromiejskiego Krakowa.