Klub Praw Człowieka im. Pawła Włodkowica

Klub Praw Człowieka im. Pawła Włodkowica to uczniowie i uczennice, których łączy idea „Praw Człowieka”

Działania KLUBU związane są z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Edukacja o prawach człowieka oznacza: edukację, szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie oraz działania, których celem jest wyposażenie uczących się w wiedzę, umiejętności oraz kształtowanie ich postaw i zachowań służących wzmocnieniu udziału tych osób w działaniach na rzecz budowania i obrony powszechnej kultury praw człowieka w społeczeństwie, mając na uwadze promowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych wolności.
Realizacja zasady „Kto milczy, ten się zgadza”. Jako młodzi ludzie chcemy pielęgnować odwagę cywilną,, jako sprzeciw wobec tego, co niesprawiedliwe, złe i krzywdzące. Nie ma postawy neutralnej, nie ma „stania pośrodku”, nie ma „zachowywania obiektywizmu”.

Kształtowanie kompetencjikrytycznego myślenia, rozumianego jako:

  • rozpoznawanie oraz uczciwa ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów,
  • identyfikacji fałszywych, krzywdzących założeń oraz technik manipulacyjnych,
  • wyciąganie wniosków na podstawie praw logiki, dowodów naukowych i prawidłowych struktur języka
  • prezentacja własnego punktu widzenia w sposób jasny, przemyślany i perswazyjny.

https://klubwlodkowica.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *