Wojciech Zientarski

Jako Prowadzący Szkołę zawsze byłem zdania, że jej jakość zależy od profesjonalizmu i zaangażowania nauczycieli. Jestem dumny z tego, że udało mi się skupić wokół siebie zespół doskonałych pedagogów, którzy, podobnie jak ja, uważają się za przyjaciół młodzieży. Wszystkich nas cechuje życzliwy stosunek do uczniów, ale jednocześnie jesteśmy zdania, że tylko wysokie wymagania i wspólna ciężka praca mogą dać pożądany efekt. Chcemy, aby nasi absolwenci nie tylko bez trudu dostawali się na wyższe uczelnie, ale żeby byli ludźmi odpowiedzialnymi, mądrymi i życzliwymi dla innych.

Kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, coroczne osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, wiele sukcesów w zawodach sportowych różnego typu, liczne nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty dla Prowadzącego Szkołę i jej nauczycieli wymownie świadczą o poziomie Autorskiego Liceum nr 42. Najdosłowniejszym potwierdzeniem tego faktu  jest uzyskanie przez nasze liceum tytułu „Szkoły z klasą” w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP.

Nasze dokonania to nie tylko osiągnięcia dydaktyczne. Nieustannie szukamy nowych, atrakcyjnych form pracy z naszymi uczniami. Rejsy na żaglowcu „Pogoria” do Izraela w 2000 i 2008 roku i z Barcelony do Irlandii w 2001, zimowa odyseja z Turcji na Sycylię 2006, rejsy dookoła Korsyki w 2009 czy dookoła Peloponezu 2010 były próbą wcielenia w życie programu wychowawczego szkoły opartego na zasadach etyki conradowskiej.

Niezwykle ważną rolę odgrywają w naszej szkole weekendowe wyjazdowe sesje literackie, filmowe, historyczne i matematyczne. Odbyło się ich w sumie już około osiemdziesięciu. Kilkadziesiąt wycieczek zagranicznych (min. Grecja, Włochy, Francja, Czechy, Litwa, Ukraina), liczne obozy rowerowe
, narciarskie, piesze wyprawy w polskie góry – to wszystko ma na celu odrzucanie administracyjnych barier pomiędzy nauczycielami i uczniami i służy osiąganiu celów statutowych szkoły;  także wymiana z liceami w Niemczech i we Włoszech wzbogaca od  ponad  15. lat życie naszej społeczności. Znakiem firmowym naszej Szkoły są coroczne festiwale kulturalne, podczas których młodzież prezentuje spektakle teatralne i nakręcone przez siebie filmy  a występy nauczycielskiej trupy teatralnej „The Belfers” przyciągają tłumy widzów z całej Warszawy.
W przekonaniu o skuteczności naszej pracy utwierdzają nas częste spotkania z absolwentami (jest już ich ponad 800!) podczas zjazdów odbywających się co kilka lat. Niektórzy z nich są obecnie nauczycielami w naszej szkole.

Paweł Konrad

Jestem nauczycielem fizyki i matematyki. Uczę tych przedmiotów od zawsze, czyli od blisko 30 lat. Będąc jeszcze studentem Politechniki Warszawskiej stwierdziłem, że praca w szkole to jest to co chciałbym w życiu robić.

W ALON 42 pracuję od początku wraz z wieloma moimi kolegami, którzy z tą szkołą się związali. Byłem wychowawcą trzech klas. Z wieloma absolwentami spotykamy się do dzisiaj i zgodnie stwierdzamy, że lata spędzone w ALON to najpiękniejsze lata życia.

Od pięciu lat jestem dyrektorem szkoły, niemniej najwięcej satysfakcji daje mi nauczanie moich przedmiotów. Nic nie dostarcza mi tyle energii co sprawdzian z fizyki czy kartkówka z matematyki. Moje zainteresowania to praca i sport. Uwielbiam grać w piłkę nożną, biegać i jeździć na nartach

Ewa Bednarczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Uczy od 2002 roku. Jest egzaminatorem maturalnym OKE. Nagrodzona w 2016 roku za wybitne osiągnięcia dla warszawskiej oświaty.
Niespełnione marzenia o aktorstwie realizowała prowadząc przez 15 lat amatorski teatr Tespis.
Uważa, że wszystko, czego może brakować w życiu można odnaleźć w literaturze.
Uwielbia realizm Prusa, magię świata Marqueza, absurd Mrożka i światy prozy Myśliwskiego.

Agnieszka Duraczyńska-Sosnowska

Magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

egzaminatorka maturalna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

nauczycielka laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

nauczycielka uczniów, którzy zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach na najlepszą pracę maturalną oraz najlepszą maturalną interpretację utworu lirycznego;

organizatorka, współorganizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu wyjazdowych sesji humanistycznych (literackich i filmowych);

wielokrotnie nagradzana i wyróżniana (m.in.: nagrody Kuratora Oświaty w Warszawie „za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej” oraz dyplomy Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego „za wieloletnie, systematyczne i owocne przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie, wspieranie oraz rozwijanie ich predyspozycji i zainteresowań humanistycznych”);

miłośniczka podróży raczej w czasie niż w przestrzeni, wielbicielka literatury, zwłaszcza Marcela Prousta, Jerzego Stempowskiego i Witolda Gombrowicza (ale nie pogardzi też dobrą powieścią kryminalną);

pasjonuje się również kulturą żydowską, lubi muzykę barokową.

Zygmunt Kawecki

Jestem nauczycielem dyplomowanym, który od 1990 roku uczy z pasją w szkołach ponadgimnazjalnych przedsiębiorczości, ekonomii i języka angielskiego.

Wielu moich uczniów zostało laureatami lub finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Bankach czy Olimpiady z Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Oprócz tego jestem  głównym organizatorem i założycielem dorocznego wydarzenia ekonomicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nazywanego Poligonem Przedsiębiorczości.